Vertrouw uw financiële zaken gerust aan ons toe

Er zijn allerlei financiële zaken die u moet regelen bij de verhuur van uw vastgoed. Hoe zorgt u voor een soepele inning van de huur? Hoe zit het met de waarborg en wat te doen bij huurachterstand? U kunt deze financiële zaken toevertrouwen aan Gooi en beheer zodat u uw handen vrij heeft voor andere zaken.

Het juiste adres voor particulier en bedrijf

Of het nu gaat om vastgoed vanuit uw bv. of particuliere objecten, u bent bij ons aan het juiste adres als het gaat om financieel beheer. Door het gebruik van een uniek software pakket is gooi en beheer in staat om voor alle bedrijfsmatige klanten de facturering te laten plaatsvinden vanuit uw eigen bv met bijhorende bedrijfsgegevens en ontvangt u de huurpenningen direct op uw bedrijfsrekening. Wij zorgen voor het innen van de huur, de eventuele servicekosten en overige voorschotbedragen. De ontvangen huur wordt nog tijdens de huurmaand doorgestort naar de opdrachtgever. Gemaakte onderhouds- en beheerskosten worden hiermee direct verrekend. Wij bewaken de tijdige en correcte betaling van alle door de huurder verschuldigde bedragen. Bij achterstand ontvangt u advies over de noodzaak van juridische bijstand voor het innen van achterstallige betalingen. Wij zorgen desgewenst voor incasso, zo nodig met behulp van een incassobureau. Indien van toepassing schakelen we een deurwaarde voor u in en houden desgewenst toezicht bij de ontruiming. We zorgen voor het innen, bewaken en retourneren van de waarborgsom of bankgarantie. U ontvangt maandelijks een helder overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Kortom, wat kan gooi en beheer zoal voor u betekenen:

 • Indexering
 • Incasso van de huurpenning
 • Persoonlijk contact huurder
 • Facturatie
 • Verrekenen reparaties en onderhoud
 • Huurverhogingen afhandelen
 • Energiebelastingen terugvragen
 • Indien nodig: aanmaningen versturen
 • Afhandelen waarborgsom
 • Desgewenst borgbeheer
 • Inschakelen incassobureau of deurwaarder
 • Debiteurenbeheer

En natuurlijk alle andere financiële zaken die bij beheer komen kijken.

Vastgoedbeheer Bussum

Vergoeding voor financieel vastgoedbeheer bedraagt een percentage van de huuropbrengst exclusief de btw. Uw persoonlijk beheerder verzorgt vanaf het eerste contact met uw huurder transparantie in de samenwerking. Om discussie met uw huurders te voorkomen worden alle afspraken duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact met ons op.