Administratieve taken ontstaan uit financieel beheer

Administratief beheer is onlosmakelijk verbonden met financieel beheer. Het administratieve beheer behelst alle administratieve taken die voorkomen uit het financieel beheer. Ook kan er spraken zijn van extra administratieve taken die desgewenst aan de bestaande service kunnen worden toegevoegd.

Denkt u hierbij aan zaken als:

  • Informeren van de huurder over de indexering van de huur
  • Inspecties bij oplevering en eindoplevering
  • Controleren van inkomende en uitgaande geldstromen
  • Inventarisatielijst checken
  • Huurovereenkomst opmaken
  • Service kosten afrekening
  • Desgewenst aanmelden bij nutsbedrijven
  • Desgewenst controleren van woz aanslagen
  • Desgewenst controle op lopende verzekeringen

Bent u een voorstander van vastgoedbeheer zonder administratieve rompslomp? Neemt u dan contact met ons op.

Admnistratief beheer vastgoed